YNET Publishing – הנפילה בבורסה הטורקית: הזדמנות או הימור?

לאחר פרסום תוצאות הבחירות במדינה והיחלשות כוחו של ארדואן, הבורסה בטורקיה והמטבע המקומי הגיבו בירידות חדות. האם זה הזמן לצאת מההשקעה במדינה או שהירידות מבטאות הזדמנות לרווחים? צפו בראיון